LP/2023/149 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 za roky 2021 a 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2023/002056
Podnet: bod B.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 496 z 8. septembra 2021
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/149
Dátum začiatku MPK: 13.03.2023
Dátum konca MPK: 24.03.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.03.2023
Ukončenie štádia: 13.03.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.03.2023
Ukončenie štádia: 24.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.03.2023
Ukončenie štádia: 31.03.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)