LP/2023/14 Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 22156/2022/110
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 468 z 15. júla 2020 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc (úloha B.9.)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/14
Dátum začiatku MPK: 13.01.2023
Dátum konca MPK: 13.02.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.01.2023
Ukončenie štádia: 13.01.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.01.2023
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)