LP/2023/139 Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 09222/2023/SEKPS/24632-M
Podnet: na základe § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/139
Dátum začiatku MPK: 08.03.2023
Dátum konca MPK: 21.03.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.03.2023
Ukončenie štádia: 08.03.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2023
Ukončenie štádia: 21.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.03.2023
Ukončenie štádia: 18.04.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)