LP/2023/138 Informácia o účasti delegácie Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii na prijatie textu Dohovoru o priamej medzinárodnej železničnej doprave za rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 09437/2023/SŽDD/24974-M
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 478/2016 bod D.3. zo dňa 19. októbra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/138
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.03.2023
Ukončenie štádia: 23.03.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.03.2023
Ukončenie štádia: 23.03.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.03.2023
Ukončenie štádia: 23.03.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)