LP/2023/132 Návrh na ratifikáciu komplexnej Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Združenia národov Juhovýchodnej Ázie a Európskou úniou a jej členskými štátmi

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 11586/2023/OEZMV/20232-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.07.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/132
Dátum začiatku MPK: 08.03.2023
Dátum konca MPK: 28.03.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.03.2023
Ukončenie štádia: 07.03.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.03.2023
Ukončenie štádia: 28.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.03.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 26.07.2023
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia:
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)