LP/2023/129 Zákon o opatreniach na zvýšenie bezpečnosti a dôveryhodnosti platforiem v on-line prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 015443/2023/OL-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/129
Dátum začiatku MPK: 06.03.2023
Dátum konca MPK: 24.03.2023
Novelizované predpisy: 264/2022 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

265/2022 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia: 06.03.2023
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia: 24.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)