LP/2023/128 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12995/2023/120
Podnet: Memorandum o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou SR a LOZ 2022
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom je naliehavosť v termíne s poukazom na dodržanie termínu na splnenie úlohy z Memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou SR a LOZ 2022.
Posledná zmena: 15.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/128
Dátum začiatku MPK: 06.03.2023
Dátum konca MPK: 14.03.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia: 06.03.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia: 14.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)