LP/2023/127 Návrh zlúčenia leteckých útvarov Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: ÚVL-30-21/2023
Podnet: Plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/127
Dátum začiatku MPK: 06.03.2023
Dátum konca MPK: 17.03.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia: 06.03.2023
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2023
Ukončenie štádia: 17.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)