LP/2023/125 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice európskeho parlamentu a rady o akciových štruktúrach s viacnásobnými hlasovacími právami v spoločnostiach, ktoré sa uchádzajú o prijatie svojich akcií na obchodovanie na rastovom trhu MSP

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: *COM(2022)761 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o akciových štruktúrach s viacnásobnými hlasovacími právami v spoločnostiach, ktoré sa uchádzajú o prijatie svojich akcií na obchodovanie na rastovom trhu MSP
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12430/2023/110
Podnet: uznesenie vlády č. 627/2013 v znení uznesenia vlády č. 76/2016
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/125
Dátum začiatku MPK: 02.03.2023
Dátum konca MPK: 15.03.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 15.03.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)