LP/2023/119 Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. .../2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 06904/2023/SCDPK/50952-M
Podnet: § 16 zákona č. .../2023 Z. z. o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lančarič, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.06.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/119
Dátum začiatku MPK: 02.03.2023
Dátum konca MPK: 22.03.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 22.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.03.2023
Ukončenie štádia: 12.05.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.05.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.05.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: