LP/2023/118 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2023/7038-A1810
Podnet: iniciatívny materiál
žaloba Európskej komisie
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horecký, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne, ktorý nedovoľuje dodržať štandardnú lehota v nadväznosti na žalobu Európskej komisie proti Slovenskej republike.
Posledná zmena: 27.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2023/118
Dátum začiatku MPK: 07.03.2023
Dátum konca MPK: 15.03.2023
Novelizované predpisy: 422/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.03.2023
Ukončenie štádia: 07.03.2023
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.03.2023
Ukončenie štádia: 15.03.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)