LP/2022/97 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 13063/2022-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/97
Dátum začiatku MPK: 21.02.2022
Dátum konca MPK: 11.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 07.04.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.02.2022
Ukončenie štádia: 21.02.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.02.2022
Ukončenie štádia: 11.03.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.03.2022
Ukončenie štádia: 17.03.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.03.2022
Ukončenie štádia: 07.04.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.03.2022
Ukončenie štádia: 07.04.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.04.2022
Ukončenie štádia: 07.04.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 07.04.2022
Ukončenie štádia: 07.04.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 07.04.2022
Ukončenie štádia: 07.04.2022