LP/2022/874 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 42337/2022/SCDPK/124804-M
Podnet: Úloha B.6 Uznesenia vlády SR č. 609/2022
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/874
Dátum začiatku MPK: 29.12.2022
Dátum konca MPK: 19.01.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.12.2022
Ukončenie štádia: 29.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.12.2022
Ukončenie štádia: 19.01.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.01.2023
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 15.02.2023
Začiatok štádia: 15.02.2023
Ukončenie štádia: 22.02.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 22.02.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.02.2023
Ukončenie štádia: 23.02.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)