LP/2022/867 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovaných systémoch označovania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovanom systéme označovania
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-6126/2022-213/32593
Podnet: § 12a ods. 1 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/867
Dátum začiatku MPK: 22.12.2022
Dátum konca MPK: 13.01.2023

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia: 22.12.2022
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia: 13.01.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)