LP/2022/856 Stratégia globálneho vzdelávania na roky 2023 - 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2022/21844:2-C1650
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horecký, Ján
Ďalší predkladatelia: Káčer, Rastislav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/856
Dátum začiatku MPK: 21.12.2022
Dátum konca MPK: 04.01.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia: 20.12.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.12.2022
Ukončenie štádia: 04.01.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)