LP/2022/850 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Vladimíra LEDECKÉHO a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1248)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Vlastnícke práva
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/19344/2022-824
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/850
Dátum začiatku MPK: 16.12.2022
Dátum konca MPK: 04.01.2023
Novelizované predpisy: 138/1991 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

369/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 04.01.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.01.2023
Ukončenie štádia: 25.01.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.01.2023
Ukončenie štádia: 25.01.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)