LP/2022/847 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2021/14827:3-A2700
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Horecký, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba predloženia materiálu na rokovanie vlády SR v čo najkratšom čase.
Posledná zmena: 28.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/847
Dátum začiatku MPK: 14.12.2022
Dátum konca MPK: 22.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.12.2022
Ukončenie štádia: 14.12.2022
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2022
Ukončenie štádia: 22.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)