LP/2022/838 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 33072/2022/SŽDD/120577 - M
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/838
Dátum začiatku MPK: 12.12.2022
Dátum konca MPK: 02.01.2023
Novelizované predpisy: 514/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.12.2022
Ukončenie štádia: 11.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2022
Ukončenie štádia: 02.01.2023
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.01.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)