LP/2022/837 Riadne predbežné stanovisko k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení pravidiel mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti umelej inteligencii (smernica o zodpovednosti za umelú inteligenciu)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 21366/2022/110
Podnet: uznesenie vlády č. 627/2013 v znení uznesenia vlády č. 76/2016
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/837
Dátum začiatku MPK: 08.12.2022
Dátum konca MPK: 21.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 08.12.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 21.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)