LP/2022/816 Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 06904/2023/SCDPK/12963-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 (bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 15 z 12. januára 2022)
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/816
Dátum začiatku MPK: 29.11.2022
Dátum konca MPK: 19.12.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.12.2022
Ukončenie štádia: 03.01.2023
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 03.01.2023
Ukončenie štádia: 07.02.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)