LP/2022/815 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 13040-45735/2022/KBR
Podnet: § 2 písm. d) bod 5 zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/815
Dátum začiatku MPK: 29.11.2022
Dátum konca MPK: 12.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia: 15.12.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)