LP/2022/812 Akčný plán ku Koncepcii organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2022/004802
Podnet: Bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 226 z 30. marca 2022
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/812
Dátum začiatku MPK: 29.11.2022
Dátum konca MPK: 12.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia: 12.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)