LP/2022/810 návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Čadca, Gelnica, Košice - okolie, Levoča, Liptovský Mikuláš, Poprad, Rožňava, Senica, Stará Ľubovňa, Žilina

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2022/004784
Podnet: § 5 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 13.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/810
Dátum začiatku MPK: 28.11.2022
Dátum konca MPK: 02.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 28.11.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.12.2022
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)