LP/2022/809 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť ANDRITZ Slovakia s.r.o., IČO 36 506 184, na podporu realizácie investičného zámeru v Humennom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 40683/2022-4270-107099
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/809
Dátum začiatku MPK: 28.11.2022
Dátum konca MPK: 09.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 28.11.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.11.2022
Ukončenie štádia: 09.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)