LP/2022/804 Zásady integrity

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 45932/14713/2022/SPKKM
Podnet: Úloha B.7. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 426 zo 4. septembra 2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/804
Dátum začiatku MPK: 24.11.2022
Dátum konca MPK: 07.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)