LP/2022/799 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 20886/2022/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac december 2022
Zodpovedná inštitúcia: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Zodpovedný predkladateľ: Karas, Viliam
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu termínu nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády Slovenskej republiky, pretože samotná valorizácia pracovnej odmeny pre odsúdených je prepojená s medziročným nárastom výšky minimálnej mzdy, a tak hrozí, že včasným neprijatím by mohlo dôjsť k ohrozeniu základných práv a slobôd odsúdených, ktoré im vyplývajú z § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Posledná zmena: 05.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/799
Dátum začiatku MPK: 23.11.2022
Dátum konca MPK: 01.12.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.11.2022
Ukončenie štádia: 23.11.2022
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)