LP/2022/792 Návrh na zmenu Pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 45317/2022-2062-107455
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/792
Dátum začiatku MPK: 22.11.2022
Dátum konca MPK: 05.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.11.2022
Ukončenie štádia: 05.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)