LP/2022/789 Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 033854/2022-ORPO-27
Podnet: Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Káčer, Rastislav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/789
Dátum začiatku MPK: 21.11.2022
Dátum konca MPK: 02.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.11.2022
Ukončenie štádia: 21.11.2022
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.11.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)