LP/2022/786 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 35351/2022/BA
Podnet: § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Juris, Andrej, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/786
Dátum začiatku MPK: 18.11.2022
Dátum konca MPK: 01.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia: 18.11.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.11.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia: 23.12.2022
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)