LP/2022/785 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2018 až 2021 v kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMOD-EL74/57-189/2022-OdRSVTM
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené MPK - 5 pracovných dní z dôvodu povinnosti platby potrebnej k podpisu zmluvy v rámci projektu PBOV a POV.
Posledná zmena: 24.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/785
Dátum začiatku MPK: 16.11.2022
Dátum konca MPK: 23.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 16.11.2022
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 23.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)