LP/2022/774 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Richarda NEMCA, Márie ŠOFRANKO a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1252)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SL-OLVS-2022/008189
Podnet: Podľa § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/774
Dátum začiatku MPK: 16.11.2022
Dátum konca MPK: 25.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 16.11.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)