LP/2022/764 Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12808/2022/LO
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/764
Dátum začiatku MPK: 14.11.2022
Dátum konca MPK: 28.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.11.2022
Ukončenie štádia: 14.11.2022
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.11.2022
Ukončenie štádia: 28.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky)