LP/2022/763 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/014489/2022-61
Podnet: uznesenie vlády SR č. 8/2022 úloha C.24
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.03.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/763
Dátum začiatku MPK: 15.11.2022
Dátum konca MPK: 06.12.2022
Novelizované predpisy: 566/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

371/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.11.2022
Ukončenie štádia: 14.11.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia: 16.12.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 24.01.2023
Začiatok štádia: 24.01.2023
Ukončenie štádia: 03.03.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.12.2022
Ukončenie štádia: 03.03.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)