LP/2022/76 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5313/2022-1.7.3
Podnet: § 13 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: dosiahnutie účinnosti vyhlášky korešpondujúce s účinnosťou aktuálnej novely zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím bude zabezpečené urýchlené zverejňovanie špecifikácií a následne umožnené poskytovanie finančných prostriedkov Environmentálnym fondom
Posledná zmena: 25.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/76
Dátum začiatku MPK: 15.02.2022
Dátum konca MPK: 23.02.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.02.2022
Ukončenie štádia: 15.02.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.02.2022
Ukončenie štádia: 23.02.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)