LP/2022/755 Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre Železnice Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 43907/2022-2063-102965
Podnet: § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/755
Dátum začiatku MPK: 11.11.2022
Dátum konca MPK: 25.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.11.2022
Ukončenie štádia: 11.11.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)