LP/2022/75 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplne
Legislatívna oblasť: Správne právo
Právo duševného vlastníctva
Priemyselné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 00254/2022/63
Podnet: podľa § 59 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 242/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Medvec, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/75
Dátum začiatku MPK: 17.02.2022
Dátum konca MPK: 09.03.2022
Novelizované predpisy: 1/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.02.2022
Ukončenie štádia: 17.02.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia: 09.03.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.03.2022
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia: 08.04.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: