LP/2022/749 Návrh na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci november 2022 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 13475/2022-4.2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/749
Dátum začiatku MPK: 10.11.2022
Dátum konca MPK: 24.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)