LP/2022/748 Návrh na uzavretie Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda zakladajúca Medzinárodnú organizáciu pre vinič a víno

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 9402/2022-060
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Ďalší predkladatelia: Káčer, Rastislav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/748
Dátum začiatku MPK: 10.11.2022
Dátum konca MPK: 01.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia: 02.12.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 02.12.2022
Ukončenie štádia: 16.01.2023
Rokovanie vlády SR (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)