LP/2022/744 Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 44877/2022-3213-103108
Podnet: Komponent č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Hirman, Karel, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.10.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/744
Dátum začiatku MPK: 10.11.2022
Dátum konca MPK: 24.11.2022
Dátum ukončenia procesu: 25.10.2023

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2022
Ukončenie štádia: 24.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)