LP/2022/743 Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 38547/2022/OVPA/101440
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/743
Dátum začiatku MPK: 09.11.2022
Dátum konca MPK: 23.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia: 23.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)