LP/2022/741 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 013797/2022/oRP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V prípade nepoužitia skráteného MPK hrozí nezabezpečenie kontinuity prevádzky informačného systému Centrálna správa referenčných údajov, pretože proces uvoľnenia a následného použitia finančných prostriedkov sa musí uskutočniť v priebehu decembra 2022.
Posledná zmena: 25.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/741
Dátum začiatku MPK: 09.11.2022
Dátum konca MPK: 15.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia: 15.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)