LP/2022/74 Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení vyhlášky č. 278/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 223/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných o
Legislatívna oblasť: Správne právo
Priemyselné právo
Právo duševného vlastníctva
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 00253/2022/63
Podnet: podľa § 80 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch
dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Medvec, Matúš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/74
Dátum začiatku MPK: 17.02.2022
Dátum konca MPK: 09.03.2022
Novelizované predpisy: 223/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.02.2022
Ukončenie štádia: 17.02.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.02.2022
Ukončenie štádia: 09.03.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.03.2022
Ukončenie štádia: 22.03.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia: 08.04.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.03.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Vlastník aktivity: ÚPVSR ÚVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: