LP/2022/734 Návrh na ukončenie platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o železničnej doprave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 40394/2022/OEZMV/113303-M
Podnet: Návrh na ukončenie platnosti dohody sa predkladá po dohode s maďarskou stranou na podnet Európskej komisie
ktorá odporúčila zvážiť možnosti ukončenia dohody vzhľadom na vývoj Acquis EÚ v oblasti železničnej dopravy.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Ďalší predkladatelia: Káčer, Rastislav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/734
Dátum začiatku MPK: 24.11.2022
Dátum konca MPK: 07.12.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.11.2022
Ukončenie štádia: 23.11.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2022
Ukončenie štádia: 07.12.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 08.12.2022
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)