LP/2022/727 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 273/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Dopravné prostriedky
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SL-OBL-2022/7789
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/727
Dátum začiatku MPK: 04.11.2022
Dátum konca MPK: 25.11.2022
Novelizované predpisy: 273/2022 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.11.2022
Ukončenie štádia: 04.11.2022
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)