LP/2022/703 Zákon o štátnych hmotných rezervách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o štátnych hmotných rezervách
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: SŠHR-2022/0595-PRED-1
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Rudolf, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.04.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/703
Dátum začiatku MPK: 04.11.2022
Dátum konca MPK: 25.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 04.11.2022
Vlastník aktivity: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.11.2022
Ukončenie štádia: 25.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.11.2022
Ukončenie štádia: 06.04.2023
Vlastník aktivity: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 06.04.2023
Ukončenie štádia: 06.04.2023
Začiatok štádia: 06.04.2023
Ukončenie štádia: 06.04.2023
Začiatok štádia: 06.04.2023
Ukončenie štádia: 19.04.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.04.2023
Ukončenie štádia: 19.04.2023
Vlastník aktivity: SŠHRSR ÚVSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.04.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)