LP/2022/697 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1117)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 12553/2022-1.15
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/697
Dátum začiatku MPK: 26.10.2022
Dátum konca MPK: 04.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 04.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)