LP/2022/691 Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8605/2022-510
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na nutnosť predloženia materiálu na rokovanie vlády SR a zabezpečenia opatrení v boji proti negatívnym dôsledkom prírodných katastrofických udalostí a nepriaznivých klimatických pomerov, a to sucha a prívalových zrážok v oblasti Hydromeliorácií.
Posledná zmena: 01.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/691
Dátum začiatku MPK: 26.10.2022
Dátum konca MPK: 02.11.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 02.11.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 30.11.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)