LP/2022/690 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 21193/2022- M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/690
Dátum začiatku MPK: 27.10.2022
Dátum konca MPK: 18.11.2022
Novelizované predpisy: 650/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

43/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 27.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 18.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2022
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 14.02.2023
Začiatok štádia: 14.02.2023
Ukončenie štádia: 21.02.2023
Začiatok štádia: 22.02.2023
Ukončenie štádia: 24.02.2023
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 24.02.2023
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)