LP/2022/683 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 23385/2022-M_OPVA
Podnet: § 5 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/683
Dátum začiatku MPK: 24.10.2022
Dátum konca MPK: 14.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.10.2022
Ukončenie štádia: 24.10.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2022
Ukončenie štádia: 14.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.11.2022
Ukončenie štádia: 23.11.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.11.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.11.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 01.12.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 01.12.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: 06.12.2022
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2022
Ukončenie štádia: