LP/2022/679 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 059857/2022-LEG1-2
Podnet: § 7 ods. 8 zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Káčer, Rastislav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2022/679
Dátum začiatku MPK: 21.10.2022
Dátum konca MPK: 11.11.2022

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 11.11.2022
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.11.2022
Ukončenie štádia: 29.11.2022
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)